Informacije za potrošače

 Naslovnica / Informacije za potrošače

Dokumenti

Kako do vodovodnog odnosno kanalizacijskog priključka?

Za priključak je potrebno priložiti:

  • 1. ispunjeni obrazac zahtjeva za vodovodni odnosno kanalizacijski priključak
  • 2. pravomoćna građevinska dozvola (preslika) ili uvjerenje iz katastarskog operata s prikazom stanja prije 15. veljače 1968. godine.
  • 3. kopija katastarskog plana
Obrazac

Očitanja

Način obračuna i plaćanja usluge opskrbe vode i odvodnje:

Obračun i plaćanje usluge opskrbe vode i odvodnje obavlja se na temelju očitanja vodomjera i to za gospodarstvo mjesečno, a za obiteljske kuće i stambene zgrade svakih šest mjeseci. Potrošač je dužan platiti pruženu uslugu u roku od 10 dana od zaprimanja računa, a najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu. Potrošač ima pravo prigovora na ispostavljeni račun, a koji se podnosi u pisanom obliku u roku 8 dana od primitka računa.

U slučaju promjene vlasnika nekretnine, novi vlasnik dužan je podnijeti zahtjev za promjenom korisnika do kraja tekućeg mjeseca u koje je promjena nastala. Promjena vlasništva dokazuje se preslikom kupoprodajnog ugovora ili ugovora o najmu.
Korisnici koji duže vrijeme izbivaju iz svojih objekata (vikend kuća ili slično), dužni su držati vodomjerna okna otključana iz razloga dostupnosti u slučaju eventualnih kvarova. Stanja potrošnje vode objekata čiji se vodomjeri nalaze u zaključanom prostoru, vlasnici objekata dužni su sami dojaviti dva puta godišnje u periodu od 1. - 31. lipnja i od 1. - 31. prosinca mjeseca tekuće godine. Korisnici odnosno vlasnici objekata dužni su zaštititi vodomjer od utjecaja niskih temperatura i mehaničkih oštečenja.