O nama

 Naslovnica / O nama

Tko smo mi?

Poduzeće “Vodovod Klinča Sela” d.o.o. odgovorno je za vodoopskrbu i odvodnju u naseljima općine Klinča Sela, odnosno odgovorno je za upravljanje, održavanje i proširivanje cijele potrebne infrastrukture sukladno zakonskoj regulative (članak 258.stavak 4. Zakona o vodama, NN 153/, 130/11, 56/13).
Postupak preustroja “Vodovod Klinča Sela”d.o.o. završen je upisom u sudski registar s nadnevkom 25. 04. 2013.godine.
Prema sistematizaciji radnih mjesta u poduzeću “Vodovod Klinča Sela”d.o.o. broj zaposlenih je 6.
Tvrtka zapošljava odgovarajući broj ljudi koji kontinuirano usavršavaju znanje, vještine, sve u domeni djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje.
Tvrtka zapošljava jednog diplomiranog inženjera građevinarstva s položenim stručnim ispitom te članstvom u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, tehničara (SSS) te dva VKV i jednog KV majstora.
Prema rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu od 25.4.2013. godine direktor je Marko Bilobrk, dipl. ing. građ.