Zaštita osobnih podataka

 Naslovnica / Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka ostvaruje se temeljem:

  • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i
  • Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18)

Trgovačko društvo VODOVOD KLINČA SELA, d.o.o.  usvojilo je smjernice za implementaciju GDPR-a koje su sadržane u  POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA.

 

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u društvu VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. imenovana je Nada Grdiša.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

E-mail adresa: info@vodovod-klincasela.hr
Adresa: Matije Gupca 1, Hr 10450 - Donja Zdenčina
Telefonski broj: +385 1 6289 480

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka upućuju Službeniku za zaštitu osobnih podataka koje će odgovor na svaki zahtjev dostaviti u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva od Ispitanika.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA